Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 14, Sayı 4 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
BÜYÜMENİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Eda BOZKURT, Yılmaz TOKTAŞ 883-896
İNOVASYON BELİRLEYİCİLERİNİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Erol TEKİN, Yasemin HANCIOĞLU 897-917
HÜKÜMET ETKİNLİĞİNİN SOSYAL REFAH DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Taner GÜNEY 919-928
DOES HEALTH MATTER? EVIDENCE FROM THE EU15 AND TURKEY PDF
Tuğba AKIN, Sedat ALATAŞ, Burcu YILMAZ 929-946
SOSYAL BÜTÇE ANLAYIŞI VE SOSYAL BELEDİYECİLİK: MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SOSYAL BÜTÇE PERFORMANSI PDF
Mustafa Doğukan ÇAKMAK, Gül KAYALIDERE 947-962
MUHAFAZAKÂR İŞ AHLAKI ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE REKABET KAVRAMININ DERİNLEMESİNE MÜLAKAT TEKNİĞİYLE KURUMSAL VE BİREYSEL DÜZLEMDE İNCELENMESİ PDF
Kemal YILDIZ, Hamit AKÇAY 963-975
PAY SENEDİ FİYATLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE TAHMİN EDİLMESİ PDF
Ersin KANAT, Şener DİLEK 977-1002
THE RELATIONSHIP BETWEEN HAZELNUT PRICES AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES AND THE MODERATE EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE ON THIS RELATIONSHIP PDF
Murat BERBEROĞLU, Uğur UZUN 1003-1024
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ETKİNLİK ANALİZİ PDF
Eda ÇINAROĞLU, Nihal DORUK, Tunahan AVCI 1025-1043
MEMURLARIN MESLEK SEÇİMİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER: BİR ÜNİVERSİTE’DE UYGULAMA PDF
Mehmet PEKKAYA, Yusuf YILDIRIM 1045-1063
PERCEPTION OF INNOVATION AND ITS CHARACTERISTICS: THE CASE OF IZMIR PDF
Murat NAZLI, Evla Eda MUTLU 1065-1080
POLITICALLY CONNECTED FIRMS: A REVIEW PDF
İbrahim YILMAZ 1081-1101
KAZANANI OLMAYAN SAVAŞ “SURİYE İÇ SAVAŞI”: NEDEN BİTMEDİ, BARIŞ NASIL GELEBİLİR? PDF
Dilek CANYURT 1103-1120
ALGILANAN DEĞERİN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Tuba TÜRKMENDAĞ, Ahmet KÖROĞLU 1121-1146
YÖNETİM KURULLARINDA KADIN YÖNETİCİ TEMSİLİ: TÜRKİYE’DE YÖNETİM KURULLARI YAPISININ CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ PDF
Kader ŞAHİN, Burçin ESER, Tuğba KAPLAN, Gamze ÖZDÜNDAR 1147-1166
DUYGUSAL EMEK: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ PDF
Halime GÖKTAŞ KULUALP, ÖMER SARI 1167-1181
TÜKETİCİLERİN MOBİL BANKACILIK HİZMET KALİTESİ ALGILARI VE TEKRAR KULLANMA NİYETLERİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Hatice DOĞAN, Murat BURUCUOĞLU 1183-1198


ISSN: 2147-9194