Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17) ÖZEL SAYISI

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS (ICMEB17) SPECIAL ISSUE

İçindekiler

ICMEB2017

Kapak Sayfası PDF
ICMEB17 ICMEB17
İlk Sayfa- Kurullar- İçindekiler PDF
ICMEB17 ICMEB17 i-xi
ALGILANAN YEŞİL KALİTE, ALGILANAN YEŞİL RİSK VE YEŞİL MARKA İMAJININ YEŞİL MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YEŞİL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ PDF
Abdulbaki BARAN, Cevat SÖYLEMEZ, Müberra YURDAKUL 1-11
İŞLETME ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA “ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ” BAĞLAMINDA BAKIŞ: BİR İÇERİK ANALİZİ PDF
Alp Eren KAYASANDIK, Fevziye KALIPÇI ÇAĞIRAN, Arzu ALACALAR ÇAKIR 12-18
MANİSA İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ayşe KIR, Selin COŞKUN 19-35
RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES PDF
Murat BERBEROĞLU, Uğur UZUN 36-42
KÜRESELLEŞME-YOKSULLUK İKİLEMİNDE MİKRO KREDİ ÇIKMAZI PDF
Bilal COŞAN, Merve ÇİLOĞLU YÖRÜBULUT 43-54
BÖLGESEL KALKINMADA DIŞ TİCARETİN ROLÜ: TR81 BÖLGESİ ÖRNEĞİ PDF
Dilek ŞAHİN 55-67
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA KRİTİK TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Dilek ERDOĞAN, Nuray TOKGÖZ 68-83
BÜYÜME İLE HARCAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL EŞ-BÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE KANITLAR PDF
Eren ERGEN, Ersin YAVUZ 84-92
SİGORTA ŞİRKETLERİNDE DENETİM KOMİTELERİNİN İÇ DENETİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
H. Pınar KAYA 93-105
KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEDİKODU VE İŞYERİ YALNIZLIĞINA DAİR BİR ARAŞTIRMA PDF
Hale Eda AKDURU, Fatih SEMERCİÖZ 106-119
MİKRO AÇIDAN TURİZM SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER PDF
Halime GÖKTAŞ KULUALP, Sibel EROL 120-130
LÉON WALRAS: NEOKLASİK İKTİSADIN "FİZİKO-MATEMATİKSEL" BİR BİLİM OLARAK İNŞASI PDF
Hüsnü BİLİR 131-142
GİRİŞİMCİ KADERİNİ YENER Mİ: GİRİŞİMCİ EĞİLİME KADERCİLİĞİN ETKİSİ PDF
Kamil ORHAN 143-159
İŞLETMELERDE İNOVASYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ PDF
Kerim ÇETİN, Hasan GEDİK 160-172
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME (1950-2015) PDF
Mevlüt TATLIYER 173-188
İMALAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Erdem CAM, Murat ATAN, Elif ÇELİK, Berna YAZAR ASLAN, Deniz BOZ ERAVCI 189-200
AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
H. Naci BAYRAÇ, Melih ÇİLDİR 201-212
YENİLİKÇİLİK KAVRAMININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Nurdan GÜRKAN, Serhan GÜRKAN 213-226
TÜRKİYE’DE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ GÖRELİ ETKİNLİĞİ: VAR ANALİZİ PDF
Orhan KARACA 227-240
ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN HİZMET HATALARININ BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Özge Elmas GÜNAYDIN, Derya ATLAY IŞIK 241-250
AKADEMİK İYİMSERLİK İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Öznur BOZKURT, Armağan ERCAN 251-263
FİNANSAL PERFORMANS VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Seyfettin ÜNAL, Rıdvan YÜKSEL 264-270
FİLYOS LİMAN PROJESİNİN KRUVAZİYER GEMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI PDF
Said CEYHAN, Ahmet KAMACI, Mehmet Akif PEÇE 271-283
AKARYAKIT FİYATLARININ KÜÇÜK VE BÜYÜK BAŞ HAYVAN FİYATLARINA ETKİSİ PDF
Salih ARSLAN 284-291
YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYENİN VERGİLENDİRİLMESİ PDF
Salih ARSLAN, Macide ÇİÇEK 292-299
FİNANSAL RAPORLAMANIN YAYINLANMA SÜRESİNİN BELİRLEYİCİLERİ PDF
Selim CENGİZ 300-313
MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARININ VE MESLEKİ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Selin COŞKUN, Ayşe KIR, Faruk ÖZBAY 314-329
İŞ DÜNYASININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Selin COŞKUN, Ayşe KIR, Sedat COŞKUN 330-341
İSTANBUL’DAKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN SEÇİMİ PDF
Sevinç ASLAN, Mithat Zeki DİNÇER 342-350
OPERATIONAL EFFICIENCY MEASUREMENT AT SELECTED AIRPORTS PDF
Veysi ASKER, Ünal BATTAL 351-368
FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇANKIRI ÖRNEĞİ PDF
Yusuf GÖR 369-380
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ BİLİNİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Yusuf GÖR 381-389
TÜRK TELEKOM A.Ş.’NİN ÖZELLEŞME SONRASI FİNANSAL PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ziya GÜNAY 390-399
KREDİ HACMİNİN PARA ARZI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Ahmet KAMACI, M. Said CEYHAN, Mehmet Akif PEÇE 400-409
TÜRKİYE’DE BİREYSEL BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ PDF
Özcan KARAHAN, Yunus Emre GÜRBÜZ 410-416
YEŞİL PAZARLAMA KAPSAMINDA ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ: LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Cenk Murat KOÇOĞLU, Yağmur KOÇOĞLU 417-427
ÇALIŞANLARDAKİ PROSEDÜR ADALETİ ALGISININ PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Ertuğrul DÜZGÜN, Mehmet YEŞİLTAŞ 428-439
KALKINMA AJANSLARINDA AKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PDF
İsmet AKBAŞ 440-455
TAXATION OF LIMITED TAXPAYER CORPORATES UNDER THE CORPORATE INCOME TAX LAW PDF
Şerif Emre GÖKÇAY 456-466
ATTITUDES TOWARD WOMAN BODY PORTRAYALS IN ADVERTISING: A COMPARISON IN TERMS OF FEMINISM LEVELS OF FEMALE CONSUMERS PDF
Gizem TOKMAK 467-475
ÖRGÜTLERDE İŞ ROLÜ ALGILARI, SİNİZM VE ALGILANAN PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Vildan Hilal AKÇAY 476-486
SATIŞ ELEMANLARININ SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN MAAŞ ŞEKLİNE VE SATIŞ EĞİTİMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Önder KETHÜDA, Yusuf BİLGİN 487-497
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE REKABET STRATEJİLERİNİN ARACI ETKİSİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ PDF
Ayşegül DÜZGÜN, Canan ÇETİN 498-511
THE MODERATING EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON INNOVATION CAPITAL AND FIRM MARKET VALUE RELATIONSHIP: AN APPLICATION ON BIST PDF
Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM 512-522
MUHASEBE MESLEK ÖRGÜTÜ ODALARININ GÜNÜMÜZDE YAŞADIĞI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİ İLLERİ ÖRNEĞİ PDF
Metin KILIÇ, Ünal ARSLAN 523-533
SİBER SALDIRILARIN FİRMALARA ETKİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ PDF
Zafer ÖZTÜRK, Mehmet PEKKAYA, Muhammed TEMLİ 534-546
ULUSAL ALANYAZINDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ SİYASAL AÇIDAN DÜŞÜNMEK PDF
Kamil DEMİRHAN 547-562
THE IMPACT OF ETHICAL CLIMATE AND ETHICAL LEADERSHIP ON ETHICAL CODES PRACTICES PDF
Bekir KUL 563-573
BÖLGESEL İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ PDF
Melik KAMIŞLI, Serap KAMIŞLI, Fatih TEMİZEL 574-587
PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN ARCH/GARCH MODELLERİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI ALGORİTMASI İLE TAHMİNİ PDF
Salih ÇAM, Esra BALLI, Çiler SİGEZE 588-597
TÜRKİYE’DE TARIM VE HİZMET SEKTÖRÜNÜN GELİR EŞİTSİZLİĞİNE ETKİSİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Reyhan CAFRI 598-606
HASTANE HİZMET KALİTESİNDE SERVQUAL BOYUTLARININ ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Mehmet PEKKAYA, Öznur PULAT İMAMOĞLU 607-616
AR-GE HARCAMALARININ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İBBS DÜZEY 1 BÖLGELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Ferdi KESİKOĞLU, Şenay SARAÇ 617-626
AİLE İŞLETMELERİ İLE KURUMSAL İŞLETMELERİN YENİ MEZUNA BAKIŞ AÇISI FARKLI MI? İŞE ALIM SÜRECİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME PDF
Melike GÜLER, Yasemin ÖZDEMİR 628-643
HANEHALKI BİREYLERİNİN YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BARTIN İL ÖRNEĞİ PDF
Ramazan ARSLAN, Emine Elif AYHAN 644-653
PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA VOLATİLİTENİN YAYILMA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ PDF
Ali ÖZER 654-662
HİZMET İNOVASYON DAVRANIŞI İLE PSİKOLOJİK SERMAYE VE ETİK LİDERLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ADANA ÖRNEĞİ PDF
Himmet KARADAL, Fahri ÖZSUNGUR 663-672
EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ AÇIKLANMASINDA SOSYAL SERMAYENİN ETKİSİ: GÜVEN DÜZEYİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ PDF
Hasan VERGİL, Bersu BAHTİYAR 673-686
ROL MODEL ALMA DAVRANIŞININ POZİTİF SÖZLÜ İLETİŞİM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE MARKA BAĞLILIĞININ ARACILIK ROLÜ PDF
Ersin ESKİLER, Remzi ALTUNIŞIK 687-696
FINANCIAL DEVELOPMENT, INTERNATIONAL FINANCIAL INTEGRATION AND INSTITUTIONAL QUALITY: COINTEGRATION ANALYSIS FOR EMEGING MARKET ECONOMIES PDF
Ayşegül GÜLLÜ, Zühal KURUL 697-706
ÇEVRELEME POLİTİKASININ ÇİN’E UYGULANABİRLİĞİ PDF
İshak TURAN, Bahadır Yusuf KESKİN 707-717
DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ İLE İHRACAT, KATMA DEĞER VE KARBON EMİSYONU AZALTMA POLİTİKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Yasin BIYIK, Lerzan ÖZKALE 718-735
ÖZ YETERLİLİK VE KONTROL ODAĞININ BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Nezire Derya ERGUN ÖZLER, Ceren GİDERLER, Hilal BARAN 736-747
KÜLTÜREL DEĞERLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ PDF
Osman USLU, Kadir ARDIÇ 748-755
ÖLÇEK, KOMPOZİSYON VE TEKNİK ETKİLERİN KİRLİLİK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ: AB ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA PDF
Recep ULUCAK 756-769
TR81 BÖLGESİNDEKİ İMALAT SANAYİSİ KOBİ YÖNETİCİLERİNİN İHRACATA YÖNELİK TUTUMLARI PDF
Aykut ŞARKGÜNEŞİ, Nermin KİŞİ, Umut ÜZMEZ 770-779
FİYAT KAZANÇ ORANI ve ORTALAMAYA DÖNÜŞ: BIST HOLDİNG UYGULAMASI PDF
Güven SEVİL, Fatih TEMİZEL, Ekrem MERİÇ 780-787
KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLER ÜZERİNDEN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ULUS İNŞA SÜRECİNİN ANALİZİ PDF
Hülya EŞKİ UĞUZ, Rukiye SAYGILI 788-795
FİNANSAL KALDIRAÇ VE FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: BIST SINAİ ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Nihan CABA 796-811
PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİLEŞİMİ MESELESİ: YENİ UZLAŞI PDF
Asuman KOÇ YURTKUR 812-823
KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET VE ÜRETİM YAPISINA ETKİLERİ PDF
Nihat DAĞISTAN 824-835
İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ HİZMET ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK YÖNLÜ DAVRANIŞLAR GELİŞTİRMELERİNDEKİ ROLÜ PDF
Mutlu UYGUN, Pınar Duygu AKIN 836-853
THE MEDIATING ROLE OF PERSON ORGANIZATION FIT ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON WORK ALIENATION PDF
Adnan ÇELİK, Arif DAMAR 854-866
MANİSA İLİNDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN YENİLİK YETENEKLERİNİN İHRACAT PERFORMANSLARINA ETKİLERİ PDF
Ahmed Yusuf SARIHAN, Mustafa TEPECİ 867-879
PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
İhsan ÖZTUNÇ, Mehmet CURAL 880-891
TÜRKİYE İŞÇİ TARİHİNDE ZONGULDAK AMELE KÖYLERİ TARTIŞMASINA RIZA TEVFİK'TEN BİR KATKI PDF
Tamer GÜVEN 892-902
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİNİN ASİMETRİK DAVRANIŞI PDF
Uğur AKKOÇ, Emir YÜCEL 903-911
İŞYERİ YARALANMALARI ÜZERİNDE GÜVENLİK İKLİMİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ PDF
Himmet KARADAL, Ethem MERDAN 912-919
ÇIKTI BÜYÜKLÜĞÜ BELİRSİZLİĞİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI ARASINDAKİ BAĞLANTI: ASİMETRİ ETKİSİ PDF
Mehmet Kenan TERZİOĞLU 920-927
DÖVİZ KURUNUN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN İKİLİ TİCARETİNE ASİMETRİK ETKİLERİ PDF
Hüseyin KARAMELİKLİ, Sefa ERKUŞ 928-938
KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE VERGİ UYUMU VE DÜNYADA KDV UYUMUNU ARTTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR ANALİZİ PDF
Recep YÜCEDOĞRU, Gülcan ÖREN 939-961
MESLEKİ STRESTE ETKİLİ ANA FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÜNİVERSİTEDE UYGULAMA PDF
Öznur YAVAN, Mehmet PEKKAYA 962-974
BİR VERİ TOPLAMA PLATFORMU OLARAK CROWDSOURCING (CS): MECHANICAL TURK ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR LİTERATÜR TARAMASI VE DEĞERLENDİRME PDF
Remzi ALTUNIŞIK 975-982
ENFLASYON HEDEFLEMELİ REJİM ALTINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ PDF
Özcan KARAHAN, Olcay ÇOLAK 983-991
ÜRÜN SOFİSTİKASYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Hamza ÇEŞTEPE, Onur ÇAĞLAR 992-1000
THE EMERGENCE AND SCOPE OF MIGRANT ENTREPRENEURSHIP PROMOTION AT THE EU-LEVEL PDF
Kevin VAN HOVE 1001-1010
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ PDF
Yasemin ERSOY KÖSE, Ertuğrul YILDIRIM, Ahmet Ferda ÇAKMAK, Mehmet PEKKAYA, Aykut ŞARKGÜNEŞİ, Şenay SARAÇ, Selim ERTAN, Neslihan URSAVAŞ, Uğur URSAVAŞ, Tahsin ERME 1011-1026
ONLINE MI? OFFLINE MI? TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PDF
Tarık YOLCU, Seda GÖKDEMİR EKİCİ, Remzi ALTUNIŞIK, Kürşad ÖZKAYNAR 1027-1033
TÜRKİYE’DE BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE, Ersin YAVUZ 1034-1048
MUHASEBE EĞİTİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR: TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR VE ÖĞRENCİLERİN YAKLAŞIMI PDF
Yasemin KÖSE, Elif ACAR 1049-1065
SMMM’LERİN VERGİ BİLİNCİ BOYUTLARINA GÖRE VERGİYE BAKIŞLARI: ZONGULDAK’TA BİR UYGULAMA PDF
Mehmet PEKKAYA, Mehmet CURAL, Elif Ceren KARABULUT 1066-1078
EMTİA FİYATLARI BİRBİRLERİNİ ETKİLER Mİ? ASİMETRİK FREKANS NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Melik KAMIŞLI, Serap KAMIŞLI, Fatih TEMİZEL 1079-1093
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: HASTANELERDE UYGULANAN BİR ARAŞTIRMA PDF
Safiye ŞAHİN, Vedat AÇAR 1094-1103
KKTC DEMOKRASİSİNİN SAMUEL HUNTINGTON’IN “TWO TURNOVER TEST” MODELİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ* PDF
Tuğçe BAYRAM, Nedret ÇAĞLAR 1104-1112


ISSN: 2147-9194