Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 14, Sayı 2 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB I-VI
TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ PDF
Asiye Öznur ÜMİT, Özlem KARATAŞ 311-333
TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN ENFLASYON VE BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE PANEL VERİ ANALİZİ UYGULAMASI PDF
Tuğba ÖZYILDIZ, Selen UTLU KOÇDEMİR, İbrahim ÇÜTÇÜ 335-356
SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICY: ESTIMATING A FISCAL REACTION FUNCTION FOR TURKEY PDF
Gülfer VURAL 357-362
SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN TEORİDE VE UYGULAMADA GEÇİCİ VERGİ PDF
Özkan ZÜLFÜOĞLU 363-380
KOBİLERDE DIŞ TİCARET SORUNLARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ PDF
Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT, Hakan TUNÇ 381-398
NEGATIVE VALUES IN DEA: EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH RATES AND AIRLINE PERFORMANCES PDF
Burak KESKİN, Efehan ULAŞ, Günal BİLEK 399-412
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA MODA TASARIMCISININ ROLÜ’NE YÖNELİK ALANYAZIN İNCELEMESİ PDF
Yüksel ŞAHİN, Sanem ODABAŞI 413-425
ÖRGÜTLERDE DIŞLANMA, SİNİZM VE POZİTİF-NEGATİF DUYGUSALLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: POZİTİF VE NEGATİF DUYGUSALLIĞIN ARACILIK ROLÜ PDF
Eşe YILDIRIM, Mahmut AKIN 427-449
JAPON YALIN ÜRETİM YÖNETİM MODELİNİN TÜRK ÜRETİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Haldun TURAN 451-459
RİSK TABANLI TESİS YERİ SEÇİMİ PROBLEMİ: GÜVENLİK SEKTÖRÜ İÇİN BİR UYGULAMA PDF
Hamit ERDAL 461-477
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİNDE ETİK İLKELERE İLİŞKİN ALGILARIN ARACILIK ROLÜ PDF
Kemal KÖKSAL 479-504
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH) VE İTHALAT: BİR PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Kurtuluş BOZKURT, Aytaç PEKMEZCİ 505-516
ARACI DEĞİŞKEN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Veysel YILMAZ, Zeynep İLHAN DALBUDAK 517-534
SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN MÜŞTERİ VARLIĞI VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİSİ PDF
Alev KOÇAK ALAN, Ebru TÜMER KABADAYI, Tayfun UZUNBURUN 535-555
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TURİZM PAYDAŞLARININ DESTİNASYON YÖNETİMİNE BAKIŞ AÇISI: ERZURUM ÖRNEĞİ PDF
Gülizar AKKUŞ 557-573


ISSN: 2147-9194