Dergi iletişimi için

Birincil iletişim için

Hamza Çeştepe
Prof. Dr.
Telefon: 0 (372) 291 13 14
Faks: 0 (372) 257 40 57
E-posta: ijmeb@beun.edu.tr

 

ALAN EDİTÖRLERİ

Dergimiz 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemini uygulamaktadır. Alan editörlerimiz ve iletişim adresleri aşağıda yer almaktadır.

Alan

Editör

E-posta

Telefon

İktisat

Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM

ertugruly@beun.edu.tr

0372 291 1368

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr. Öznur YAVAN

oznuryavan@gmail.com

0372 291 1492

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr. İ. Müjdat BAŞARAN

imbasaran@beun.edu.tr

0372 291 1825

Maliye

Doç. Dr. Onur EROĞLU

onur_eroglu@beun.edu.tr

0372 291 1711

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Kamil DEMİRHAN

demirhankamil@beun.edu.tr

0372 291 1702

Çalışma Ekonomisi ve İnsan Kaynakları

Doç. Dr. Sadık KILIÇ

sadik.kilic@beun.edu.tr

0372 291 1794

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZDEMİR

canerozdemir@beun.edu.tr

0372 291 1694

Pazarlama

Yrd. Doç. Dr. Ümit BAŞARAN

umbasaran@gmail.com

0372 291 1704

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç. Dr. Lokman Tütüncü

lokman.t@hotmail.com

0372 291 1444


Destek iletişimi için

Uğur Ursavaş - Aykut Yağlıkara
Telefon: 0(372) 2912387 - 2911544
E-posta: ijmeb@beun.edu.tr

Posta adresi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Editörlüğü

İİBF Binası Kat:5 İncivez/67100 ZONGULDAK

E-Mail:

ijmeb@beun.edu.tr

Web Site:

http://www.ijmeb.orgISSN: 2147-9194