İsim Değişikliği

Üniversitemizin adı 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik üzerine dergimiz bundan sonraki yayın hayatına "Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi" olarak devam edecektir.


ISSN: 2147-9194