YÖNETİM BİLİMLERİ VE PAZARLAMA ALANINDA BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BASTIRICI ETKİ TESPİTİ

Volkan Dogan, Cengiz Yilmaz

Özet


Bu çalışmada; çoklu doğrusal regresyon modellerinde yer alan bağımsız değişkenlerinbağımlı değişkeni yordama düzeylerinin yani etki büyüklüklerinin (β) karşılaştırılmasına,bastırıcı etkinin tespitine ve bağımsız değişkenlerin korelasyon halinde olması durumuna ilişkinolarak R (3.0.2) yazılımı aracılığıyla; structure coefficients, pratt measure, APS regresyon (allpossible subset regression), commonality analysis, dominance analysis, relative importanceweights analizlerinin uygulanması gerçekleştirilmiştir. R (3.0.2) yazılımı aracılığıylagerçekleştirilen ilgili analizler kapsamında, bastırıcı etki sorunu tespiti uygulamalı olarakgerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışma neticesinde bastırıcı etkiden ve çoklu-bağıntı sorunundankaynaklanarak yanlı olarak hesaplanan varyans miktarının tespitine ilişkin ve bağımsızdeğişkenlerin etki büyüklüklerinin (β) istatistiksel olarak karşılaştırılmasına ilişkin çıkarımlar sağlanmıştır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228690Tam Metin: PDF