KADINLARIN BAKIŞIYLA KENT KONSEYLERİ KATILIMCILIK ARACI MIDIR? İZMİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Derya Altun, Huriye Toker

Özet


Türkiye’de son yıllarda yapılan düzenlemelerle yerel yönetimlerde katılımcılığınve dolayısıyla demokrasi, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerin gücü arttırılmaktadır.Yeni bir yönetişim modeli olarak kent konseyleri, tüm yerel paydaşları özellikle sivil toplumörgütlerini, ilgili kurumları ve kenti temsil eden yapıları bir araya getirmektedir.Bu çalışma,yerel yönetişim modeli olarak İzmir Kent Konseyi (İKK)’ni işleyişi, meclisleri ve çalışmagrupları ile birlikte incelemektedir. İKK Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine uygulananodak grup görüşmeleri yoluyla kent konseyleri deneyimini kadın meclisi üzerinden analizederek İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi özelinde ulaşılan bulguları değerlendirmek ve benzeryapılanmalar için katılımcılık adına çıkarımlar ve genellemeler yapma amacı taşır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228694Tam Metin: PDF