DOĞU ASYA VE TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

İpek Tekin

Özet


Gelişmekte olan ülkelerde yurtiçi tasarrufların belirleyicilerinin analiz edilmesi,özellikle bu ülkelerde yurtiçindeki yatırımlar için elzem olan yurtiçi tasarruf düzeyinindüşük olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan Doğu Asya ülkelerinin buanlamdaki başarısı dikkati çekmektedir. Mevcut çalışmanın amacı ise tasarruf düzeylerinispeten yüksek olan gelişmekte olan Doğu Asya ülkeleri ile tasarruf düzeyleri Doğu Asyaülkelerinin gerisinde olan Türkiye’de yurtiçi tasarrufların yıllar itibariyle değişiminin vebelirleyicilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, bu anlamda bahsi geçen ülkelerarasındaki farklılıkların ortaya konmasıdır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228689


Tam Metin: PDF