VERİLİ OLANDAN İCAT EDİLMİŞLİĞE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK

Muhittin Bilge

Özet


Kuşkusuz milliyetçilik, son iki yüz yıldır insanlık tarihinin seyrine çok önemli etkilerdebulunmuş en başat vakıalardan birisidir. İmparatorlukların yıkılmasından ulus devletlerindizayn edilmesine kadar tarihî-sosyolojik süreçlerin, tartışmasız, baş aktörlerinden biriolan milliyetçilik, birey ve toplumu bir anda tetikleyebileceği duygusal ve fiziksel tepkileroluşturabilme kabiliyetiyle de, iktidarın, yönetilenler üzerinde mutlak itaat ve meşruluğunusağlayacak etkin bir silah olma niteliğini haizdir. Bu sebeple milliyetçilik, bu kadar geniş veişlevsel bir yelpazede vücut bulan belirleyiciliği ile hem bir kavram hem de olgu olarak, beşeribilimlerin her zaman en önemli tartışma alanlarından birini oluşturmuştur.Bu çalışma, ayrı düşünülemeyeceği milletle olan/kurulan muhkem bağından başlayarak,insanlık tarihinin son iki yüzyılına damgasını vurmuş milliyetçiliğin, ideolojiden psikolojiye, bireyden topluma kavramsal yol haritasını tespit etme ve tartışma amacıyla hazırlanmıştır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017228695Tam Metin: PDF