FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Murat AKKAYA, Lokman KANTAR

Özet


Finansal krizlerin önceden tahmin edilebilirliği ile finansal krizleri gösteren öncü göstergelerin belirlenmesi konusunda birçok endeks geliştirilmiş, tartışılmış ve modeller türetilmiştir. Krizlerin önceden tahmin edilmesinde ekonomik ve finansal öncü değişkenler gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2005 Ocak - 2017 Ocak döneminde finansal baskı endeksi oluşturulması ve Logit / Probit modeller kullanılarak finansal krizlerin öncü göstergelerinin tespit edilmesidir. Brüt rezervler (BUR), İç Borç stoku (ICB) ve Aylık TL mevduat faizi (AMF) değişkenlerinden oluşan model krizi en iyi açıklayan ve güvenilir model olarak seçilmiştir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343111


Tam Metin: PDF