YENİ PARA POLİTİKASI ARAYIŞLARI BAĞLAMINDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI FAİZ KANALININ İŞLEYİŞİ: TÜRKİYE VE ENDONEZYA ÜLKE ÖRNEKLERİ

Musa ATGÜR, N. Oğuzhan ALTAY

Özet


Bu çalışmada, Türkiye'de ve Endonezya'da parasal aktarım mekanizması faiz kanalının etkinliği incelenmiştir. Çalışmada üçer aylık veriler kullanılmış olup, Türkiye için 2002:I-2013:II dönemi ve Endonezya için 2001:I-2013:I dönemleri incelenmiştir. Her iki ülke için de, VAR (Vector Autoregressive) ve FAVAR (Factor Augmented Vector Autoregressive) ekonometrik yöntemlerinin uygulandığı çalışmada elde edilen bulgular, VAR Modeli etki-tepki fonksiyonu sonuçları Türkiye'de ve Endonezya'da faiz kanalının kısmen çalıştığını ortaya koymuştur. FAVAR Modeli etki-tepki fonksiyonu sonuçları ise, faiz kanalının Endonezya'da kısmen çalıştığına işaret etmiştir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343113


Tam Metin: PDF