DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTİ İLE BIST 100 ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Deniz İLALAN

Özet


Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksinin etkinliği sınanmaktadır. En sık kullanılan doğrusal ve yapısal kırılmalı birim kök testleri elimizdeki zaman serisinin durağan olmadığını yani başka bir deyişle birim kökün varlığını desteklerken Kapatenios, Snell ve Shin’in geliştirmiş olduğu doğrusal olmayan birim kök testi ise bunun aksini iddia etmektedir. Bu bağlamda belirli dönemlerde doğrusal olmayan bir yapının varlığı söz konusudur. Bu bulgu araştırmacı açısından veride gereksiz yere fark alınmasının önüne geçeceği gibi yatırımcı açısından da endeksin hareketini analiz etmede faydalı olacaktır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343116


Tam Metin: PDF