G20 ÜLKELERİNDE EMİSYONLAR VE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ

Oytun MEÇİK, Mustafa KARABACAK

Özet


Bu çalışma, G20 ülkelerinde karbondioksit emisyonları ve GSYH arasındaki Granger nedenselliğini araştırmaktadır. G20 ülkeleri için 1971-2012 döneminde nedensellik ilişkisini incelemek için Kónya (2006) panel nedensellik testi yaklaşımı benimsenmiştir. Bu bağlamda, ülkelerin emisyonları ve ekonomik gelişmişlik seviyeleri arasındaki nedenselliğin tespiti için GSYH ve kişi başına GSYH kullanılmıştır. Sonuçlar, Japonya ve Hindistan'da karbondioksit emisyonlarından GSYH'ye tek yönlü nedensellik, Suudi Arabistan, Kanada ve Almanya'da GSYH’den karbondioksit emisyonlarına tek yönlü nedensellik ve Birleşik Krallık'ta iki yönlü nedenselliğin söz konusu olduğunu göstermektedir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343114


Tam Metin: PDF