KAMU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA WEBERYEN BÜROKRASİ VE HİYERARŞİ KAVRAMI

Hasan ACAR

Özet


Vatandaşların kamusal olarak kendilerini güvensiz hissettikleri bir ortamda, refah içinde yaşama olanağı mümkün gözükmemektedir. Devletin bekasına karşı faaliyet yürüten unsurların, devleti herhangi bir olumsuz duruma düşürmeden önce tespit edilebilmesi için, kamu güvenliğini sağlayan örgüt yapılarının sistemli bir şekilde işlemesi gerekmektedir. Bu nedenle kamusal güvenliğin sağlanması noktasında, devletin kendi örgütlenmesini ne şekilde sağladığı da dikkate alınması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bürokratik ve hiyerarşik yapılarda teşkil edilmiş kamusal örgüt yapılarının, kamu güvenliğinin sağlanmasında ne şekilde fayda sağladığını açıklayarak, bürokrasi ve hiyerarşi kavramının dayanak noktasını teşkil eden Weber’in düşüncelerinin, ülkemizde kamusal örgütlenmelere ne şekilde yansıdığını izah etmektir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343117


Tam Metin: PDF