İŞLETMELERİN YABANCI PAZARLARA YAYILMA YÖNTEMLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pınar BAŞAR, Ahmet GÜLTEKİN

Özet


Araştırmanın amacı işletmelerin yabancı pazarlara yayılma yöntemlerinin insan kaynakları fonksiyonu üzerindeki etkilerini incelemektir. İşletmelerin yabancı pazarlara yayılma yöntemlerinden ‘Doğrudan Yabancı Yatırım’ ve ‘Stratejik İşbirlikleri’ ele alındığı çalışmada, bu yöntemlerin insan kaynakları fonksiyonunu pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçlarından biri, insan kaynakları fonksiyonları kararlarının merkezi olarak belirlendiğidir. Özellikle, “işçi ve işveren ilişkileri yönetimi süreci genel merkeze bağlı olarak belirlenmektedir” yargısı, katılımcıların verdiği cevaplar içinde en yüksek ortalamayı göstermektedir. Diğer bir önemli sonuç, insan kaynaklarının görevleri arasına yer alan bilgi sistemi yönetimi süreci, terfi süreci ve iş güvenliği süreçlerinde de genel merkeze bağlı kararlar alındığı yönündedir. İnsan kaynaklarının, küreselleşmeden etkilendiği belirtilmiştir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018343125


Tam Metin: PDF