SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ve VARYASYONLARININ TÜRKİYE İÇİN SINANMASI

Sefer ŞENER, Veli YILANCI, Esra CANPOLAT

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de satın alma gücü paritesinin ve çeşitli varyasyonlarının geçerliliği Ocak 1980 – Aralık 2012 dönemi için, reel döviz kurunu çeşitli veri yaratma süreçleriyle modelleyerek sınanmıştır. Yapılan testler sonrasında, Türkiye’de satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, çoklu yapısal kırılmaya izin veren birim kök testleriyle yapılan analizde, sadece sabit terimde ve sabit terim ile trend terimlerinde kırılmaya izin veren birim kök testlerinde, reel döviz kuru durağan bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, Türkiye’de sınırlı SAGP ile Kırılmalı-Trendli-Sınırlı SAGP’nin geçerli olduğunu göstermektedir.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2015.11.25.526


Tam Metin: PDF