Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 

İsim Değişikliği

 
Dergimizin adı değişmiştir.  
Gönderildi: 2012-04-17 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 15, Sayı 4 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
İJMEB İJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
İJMEB İJMEB i-vi
OECD ÜLKELERİ KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PDF
Mehmet PEKKAYA, Gökhan DÖKMEN 923-950
RAMAZAN AYI VE DİNİ BAYRAMLARIN BİST 100 ENDEKSİNE ETKİLERİ: PİYASA ANOMALİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Süleyman GÜRBÜZ, Ahmet ŞAHBAZ 951-964
İKTİSADİ BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Arzu TAY BAYRAMOĞLU, Enes SÜMER 965-990
OECD ÜLKELERİNDE MOBİL İLETİŞİMİN TALEP ESNEKLİKLERİNİN TAHMİNİ PDF
Mikail KAR, Bahar BAYSAL KAR 991-1009
2010-2015 DÖNEMİ İTİBARİYLE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ AÇIĞININ ÖLÇÜLMESİ PDF
Nazlı KEYİFLİ 1010-1023
KATILIMCI BÜTÇE VE MALİ YERELLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İNCELEMESİ PDF
Neslihan YILMAZ, Mehtap ÖKSÜZ 1024-1039
VERGİ HARCAMALARINA İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI TR33 BÖLGESİ ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Ulvi SANDALCI 1040-1061
TÜRKİYE’DE GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN MALİ SÜRÜKLENME AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2009-2019 YILLARI PDF
Cahit ŞANVER, Halil Emre SAYGI 1062-1082
EVKAF NEZARETİ (1826)’NİN DENETİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI’NIN MALİ YAPISI (1797-1837) PDF
Tansu Hilmi HANÇER 1083-1100
NİTELİKLİ DEMOKRASİ BAĞLAMINDA DEMOKRASİ VE E-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ PDF
Önder Aytaç AFŞAR 1101-1118
TÜRKİYE’DE MÜLTECİ VE SIĞINMACILARA SAĞLANAN İMKÂNLAR VE UYUM SORUNLARI: ÇANKIRI ÖRNEĞİ PDF
Erkan SAVAR, Umut KEDİKLİ 1119-1142
YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: İLGİLİ LİTERATÜRE DAYALI BİR MEVCUT DURUM ANALİZİ PDF
İsmail YAPRAK, Nuri Özgür DOĞAN 1143-1165
TÜRKİYE’DE İŞLENEN BANKACILIK ZİMMETİ SUÇLARININ ANALİZİ: CİNSİYET, BÖLGE VE YIL ODAKLI SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME PDF
İsmail KABAN 1166-1182
EXPLORING THE EFFECTS OF COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY ON THE EMPLOYEES WORKING IN THE COMPANIES: THE EFFICIENCY OF CBT ON WORK-RELATED MENTAL HEALTH PROBLEMS PDF
Irmak ÇAVUŞOĞLU, Zafer BEKİROĞULLARI 1183-1200
POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMIYLA İŞYERİ ARKADAŞLIĞI VE İŞE ADANMA İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Furkan ŞAHİNBAŞ, Gülsün ERİGÜÇ 1201-1225
THE IMPACT OF DESTINATION IMAGE ON DESTINATION RECOMMENDATION PDF
Fatih PEKTAŞ, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR, Jelena TEPAVČEVIĆ 1226-1235
TÜRKİYE'DE İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINA İLİŞKİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ PDF
Ramazan AKSOY, Çağla Nur ÖZYURT KAYA 1236-1256
TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE VERGİ İNDİRİMLERİNİN ENFLASYON, FAİZ VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ersan ÖZ, Tülay BARAN 1257-1277


ISSN: 2147-9194