Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 13, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa- Hakem Listesi- İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB I-IV
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEPTH AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY PDF
Şehnaz BAKIR YİĞİTBAŞ 507-520
THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN BORSA ISTANBUL: A GARCH MODEL ANALYSIS PDF
Mehmet Akif ÖNCÜ, Aslıhan ÜNAL, Oğuz DEMİREL 521-534
FİNANSAL GELİŞME ÇEVRESEL KALİTEYİ ETKİLER Mİ? YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN AMPİRİK KANITLAR PDF
Emrah KOÇAK 535-552
KARAR AĞAÇLARI KULLANILARAK TÜRKİYE HANEHALKI ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ GÖRÜNÜMÜNÜN BELİRLENMESİ PDF
Sezgin IRMAK, Uğur ERCAN 553-564
SOSYAL İNOVASYON KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ PDF
Yunus TOPSAKAL, Nedim YÜZBAŞIOĞLU 565-576
THE RELATIONSHIP BETWEEN COWORKER SUPPORTS, QUALITY OF WORK LIFE AND WELLBEING: AN EMPIRICAL STUDY OF HOTEL EMPLOYEES PDF
Nilgün AVCI 577-590
KADIN ORTAKLI ŞİRKETLERDE DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM: TÜRKİYE İÇİN FİRMA DÜZEYİNDE BİR BULGU PDF
Nurullah GÜR, Elmas YALDIZ HANEDAR, Önder Avni HANEDAR 591-602
GREEN LOGISTICS FOR SUSTAINABILITY PDF
Yavuz Selim GÜLMEZ, Sevgi TÜZÜN RAD 603-614
NAKİT BULUNDURMA DÜZEYİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Özlem KUTLU FURTUNA 615-630
YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI PDF
Burak HERGÜNER 631-642
A STUDY ON THE CONCEPT AND CAUSES OF DESTINATION REJECTION PDF
Yusuf KARAKUŞ, Nevzat KALAY 643-658
SEKTÖR YAPISI, KURUM KÜLTÜRÜ VE YENİLİKÇİLİK STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DÜZCE’DEKİ KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Yunus Emre TAŞGİT, Ebru FETTAHOĞLU 659-682
KUŞADASI’NDAKİ YİYECEK ve İÇECEK İŞLETMELERİNİN SOLOMO PAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Ozan GÜNGÖR, Seden DOĞAN 683-704


ISSN: 2147-9194