Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 13, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB I-IV
POLİTİK İSTİKRARIN/İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK YİRMİ EKONOMİSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1996-2015) PDF
Ömer Yalçınkaya, Vedat Kaya 277-298
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ PDF
Sevinç Yaraşır Tülümce, Fatma Zeren 299-310
BORÇLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ PDF
Yahya Nas, Hatice Özkoç 311-330
DETERMINANTS OF CONTACTLESS CREDIT CARDS ACCEPTANCE IN TURKEY PDF
Kemal Eyuboglu, Uğur Sevim 331-346
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ VE VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Sümeyra Gazel 347-364
DOĞU ASYA VE TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
İpek Tekin 365-384
YÖNETİM BİLİMLERİ VE PAZARLAMA ALANINDA BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BASTIRICI ETKİ TESPİTİ PDF
Volkan Dogan, Cengiz Yilmaz 385-406
COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR IN AIR TRANSPORTATION ORGANIZATIONS: A STUDY ON AIRLINE CABIN SERVICES PDF
K. Gülnaz Bülbül, Nalan Ergün 407-424
PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ PDF
İlknur Uncuoğlu Yolcu, Ahmet Ferda Çakmak 425-438
ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING ORGANIZATIONS: AN INTEGRATIVE FRAMEWORK PDF
Tolga Ege, Ayla Esen, Özen Aşık Dizdar 439-460
KADINLARIN BAKIŞIYLA KENT KONSEYLERİ KATILIMCILIK ARACI MIDIR? İZMİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ PDF
Derya Altun, Huriye Toker 461-474
VERİLİ OLANDAN İCAT EDİLMİŞLİĞE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK PDF
Muhittin Bilge 475-486
YABANCI TURİSTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON ALGILARI: KEMER DESTİNASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Oğuz Doğan, Yenal Yağmur 487-506


ISSN: 2147-9194