Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 14, Sayı 3 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI PDF
Murat AKKAYA, Lokman KANTAR 575-590
EFFECTS OF MACROECONOMIC VOLATILITY ON ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION PDF
Gülçin GÜREŞÇİ 591-599
YENİ PARA POLİTİKASI ARAYIŞLARI BAĞLAMINDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI FAİZ KANALININ İŞLEYİŞİ: TÜRKİYE VE ENDONEZYA ÜLKE ÖRNEKLERİ PDF
Musa ATGÜR, N. Oğuzhan ALTAY 601-624
G20 ÜLKELERİNDE EMİSYONLAR VE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Oytun MEÇİK, Mustafa KARABACAK 625-642
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN TURKISH TEXTILE AND CLOTHING SECTOR PDF
Murat Ozan BAŞKOL 643-658
DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTİ İLE BIST 100 ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Deniz İLALAN 659-665
KAMU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA WEBERYEN BÜROKRASİ VE HİYERARŞİ KAVRAMI PDF
Hasan ACAR 667-684
DEVELOPING PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR SUPERVISORS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS PDF
Erdem ERCİYES 685-698
ÖRGÜTSEL BAĞLAMDA KİŞİ-GRUP UYUMU (KURAMSAL PERSPEKTİF) PDF
Işık ÇİÇEK, İdil EVCİMEN, İsmail Hakkı BİÇER 699-730
DÜNYA PAZARLARINDA PİYASA YAPISI: HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE REKABETİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ PDF
Mehmet YAŞAR, Kasım KİRACI 731-744
AKILLI KİMLİK KARTLARININ FİNANSAL İŞLEMLERDE KULLANIMI: OLASI GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER PDF
Eyüp Burak CEYHAN, İsmail Fatih CEYHAN, Ebru DEMİRYÜREK, Rumeysa BODUR 745-760
DEFTER DEĞERİ /PİYASA DEĞERİ ORANI, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE İKTİSADİ ŞOKLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL İÇİN ZAMANLARARASI VARLIK FİYATLAMA MODELİ ÖRNEĞİ PDF
Emine KAYA, Bener GÜNGÖR 761-790
TURKISH MERGERS AND ACQUISITIONS (M&As): A HISTORICAL VIEW OF CHARACTERISTICS, TRENDS, AND DIRECTIONS PDF
Omer Faruk GENÇ, Burak KALKAN 791-805
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ PDF
Zeliha TEKİN 807-824
İŞLETMELERİN YABANCI PAZARLARA YAYILMA YÖNTEMLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Pınar BAŞAR, Ahmet GÜLTEKİN 825-849
AĞZIYLA KUŞ TUTMA İMKAN(SIZLIĞ)I ÜZERİNE: SİYASAL TUTUNDURMAYA İLİŞKİN SEÇMEN ALGILARINA TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ PDF
Elif BOYRAZ, Şerife ŞEN 851-866
İŞGÜCÜNÜN DIŞINDAKİ KALABALIK: EV İŞLERİYLE UĞRAŞANLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ PDF
Mert TOPÇU 867-881


ISSN: 2147-9194