Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 15, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
ENERJİ REBOUND ETKİSİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ PDF
Zerrin KILIÇARSLAN, Yasemin DUMRUL 1-13
AN INVESTIGATION OF INCOME AND SUBSTITUTION EFFECTS ON FEMALE LABOUR SUPPLY THROUGH A CHAID ANALYSIS: THE SERVICE SECTOR CASE SPECIFIC TO THE TR51 REGION PDF
Kübra ÖNDER, Hatice Işıl ALKAN 14-29
POLİTİK VE FİNANSAL RİSKİN BİST İMALAT SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Hatice Pınar KAYA 30-45
GÜÇ UNSURLARI İLE PAY SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) PDF
İstemi ÇÖMLEKÇİ, Özkan ŞAHİN 46-60
YAPISAL VE KONJONKTÜREL İŞSİZLİK ÇERÇEVESİNDE OKUN YASASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM PDF
Şükrü APAYDIN, Celal TAŞDOĞAN 61-76
ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Şenay SARAÇ 77-93
KANADA – AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK VE TİCARİ ANLAŞMASI (CETA): ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU BAKIMINDAN İLERİCİ BİR ADIM MI? PDF
Dikran M. ZENGİNKUZUCU 94-117
KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: AHİ EVRAN, ÇANKIRI KARATEKİN VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ PDF
Elvettin AKMAN, Mustafa KOCAOĞLU 118-142
KADIN OLMA VE YÖNETİCİ OLMA ARASINDAKİ NEGATİF İLİŞKİ: TÜRKİYE’DE CAM TAVAN ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA PDF
Elif ÇİÇEKLİ 143-156
ANLAM İHTİYACI: ANLAM İHTİYACI TEMELİNDE BİREY-İŞ UYUMUNUN ANLAMLI İŞİN ALT-BOYUTLARINA KATKISI PDF
Zeynep Merve ÜNAL 157-180
KOÇLUK HİZMETİ ALAN ÇALIŞANLARIN MUTLULUK DÜZEYLERİYLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
İPEK KIŞLALI 181-202
KOBİ’LERİN MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PDF
YUSUF YAZİCİ, DİLARA KESKİN 203-222
PERFORMANS DEĞERLENDİRME HATALARININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ VE YÖNETİCİLERİNE GÜVENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Ali ERBAŞI 223-240
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE SOSYO-EKONOMİK YARDIMLAR: İNANÇLAR VE GERÇEKLER PDF
Neslihan ARSLAN, Kemal YILDIZ 241-258
PAZAR KURTLARININ AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİNDE MÜŞTERİ GÜVENİNİN ARACILIK ROLÜ PDF
Emine ŞENBABAOĞLU 259-275
GİRİŞİMCİ PAZARLAMA: PAZARLAMAYA PROAKTİF VE İNOVATİF BİR YAKLAŞIM PDF
Arzu AZİZAĞAOĞLU 276-288
YELTSİN SONRASI DÖNEM PUTİN’İN SİYASAL PAZARLAMA ÇALIŞMALARI (2000-2008 DÖNEMİ) PDF
Sumru KALELİ, Çisem DENKEL 289-308
HEDİYE SATIN ALMA DAVRANIŞININ A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Emre YILDIRIM, Gamze PİRENDE 309-327


ISSN: 2147-9194