Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 15, Sayı 2 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
EKONOMİK KARMAŞIKLIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL BOOTSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Gizem YILDIZ, Barış YILDIZ 329-340
FİNANSAL GELİŞİM İLE İNSANİ GELİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ PDF
Zekai ŞENOL 341-358
TÜRKİYE’DE YATIRIM VE ASKERİ HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1982-2017 ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI PDF
Ahmet Tayfur AKCAN 359-369
BİLGİ ODAKLI EKONOMİK BÜYÜME YAKLAŞIMININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Murat ÇETİN, Çiler YAKUT IŞIK 370-389
TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ENERJİ VE TOPLULAŞTIRILMIŞ DİĞER SEKTÖRLER İLE YAPISAL ANALİZİ: GİRDİ-ÇIKTI MODELİ ANALİZİ PDF
Gülden BÖLÜK, Osman KARKACIER 390-408
17.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI PDF
Onur TUNUS 409-421
ENDONEZYA CUMHURİYETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER: YASAL, YAPISAL VE MALİ DÖNÜŞÜM PDF
Tuğçe BAYRAM, Çiğdem AKMAN 422-444
TÜRKİYE’DE FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA VE GELİŞİM TRENDİ PDF
Deniz ÖZBAY 445-462
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN AYDINLIK VE KARANLIK YÜZÜ PDF
Uğur KESKİN, Aslı GEYLAN 463-483
Y KUŞAĞININ İSTİHDAM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ PDF
Filiz YILDIZ CONTUK, Yahya NAS 484-502
OLUMLU BENLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DOĞAL DUYGUSAL EMEĞİN VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ-ARACILIK ROLÜ PDF
Murat GÜLER, Metin OCAK 503-514
THE EFFECT OF PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL POLITICS ON WORKPLACE FRIENDSHIP: A STUDY ON HEALTHCARE EMPLOYEES PDF
Can BİÇER, Ozan BÜYÜKYILMAZ 515-531
TARAFTARLARIN BAĞLILIK ALGILARININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ PDF
Ersin ESKİLER, Remzi ALTUNIŞIK, Cihan AYHAN 532-541
DETERMINATION OF CUSTOMER APPAREL PREFERENCES BY USING LATENT CLASS ANALYSIS: AN APPLICATION FOR KOTON BRAND PDF
Merve DOĞRUEL ANUŞLU, Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN 542-560
OTEL MÜŞTERİLERİNİN E-ŞİKÂYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PDF
Ahmet ÜNAL 561-581
KIRGIZİSTAN’I ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN MEMNUNİYET ALGILARI PDF
Barış ERDEM, Sinan BAKKAL 582-611
KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YEREL HALKIN TURİZMİN GELİŞİMİNE YÖNELİK TUTUM VE ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Fatih ERCAN 612-628


ISSN: 2147-9194