Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Editörlük: DERGİMİZ, YENİ YAYIN KABULÜNE KISA BİR SÜRE ARA VERECEKTİR.

 
Dergimizdeki aday makale başvurularının yoğunluğu nedeniyle 5 ay süreyle (1 Mart- 31 Temmuz tarihlerinde) yeni başvuru kabul edilemeyecektir.  
Gönderildi: 2020-02-18
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 16, Sayı 2 (2020)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE GİRİŞLERİNİN BİLEŞENLERİNİN AŞIRI KREDİ GENİŞLEMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
CEMİL VARLIK 219-238
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ AR-GE HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ PDF
BETÜL ALTAY TOPCU 239-250
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ (2000-2016) PDF
İCLAL ÜNÜVAR, SİBEL KESKİNKILIÇ 251-266
KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İÇİN DESTEK Mİ? ENGEL Mİ? G7 ÜLKELERİNDE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ PDF
İBRAHİM ÖZMEN, MUSTAFA GERÇEKER, MEHMET MUCUK 267-283
PETROL FİYATLARI VE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ FİNANSAL SEKTÖR ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SÜREKLİ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE ANALİZİ PDF
SELİM YILDIRIM, FATİH TEMİZEL 284-295
1950-1980 DÖNEMİNDE TOBB’UN TÜRK SİYASİ HAYATINDAKİ ETKİSİ PDF
MEHMET AKINCI 296-309
KAMU POLİTİKASI BAĞLAMINDA NARGİLE KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
ZÜLKİF DAĞLI, DİLEK DEMİREZEN 310-325
PSİKOLOJİK SERMAYE-İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNDE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ARACI ROLÜ PDF
OSMAN SERAY ÖZKAN, BURCU TOSUN 326-345
GÜÇ DENGESİZLİĞİ VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI YÖNETİM MEKANİZMALARI: TÜRK YASSI ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
MUSTAFA ÖZSEVEN 346-371
İÇ GİRİŞİMCİLİKTE KÖR NOKTALARIN TESPİTİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
FAHRİ ÖZSUNGUR 372-384
SAĞLIK KURULUŞLARININ VİZYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ PDF
NAZAN KARTAL, ÖZGÜR UĞURLUOĞLU 385-400
MARKA KENT KONUMLANDIRMADA ALGILAMA HARİTALARININ KULLANIMI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ PDF
RAFET BEYAZ, ELİF BOYRAZ 401-428
ALGILANAN RİSK VE YENİLİKÇİLİĞİN TÜKETİCİ DİRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EBEVEYNLERİN ORGANİK GIDALARA KARŞI TUTUMLARI PDF
DURSUN YENER, MERTCAN TAŞÇIOĞLU 429-441
ÇİN REFORM TECRÜBESİNİN KALKINMA KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
MERYEM NERGİS ATAÇAY 442-456


ISSN: 2147-9194