Cilt 15, Sayı 2 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
EKONOMİK KARMAŞIKLIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL BOOTSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Gizem YILDIZ, Barış YILDIZ 329-340
FİNANSAL GELİŞİM İLE İNSANİ GELİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ PDF
Zekai ŞENOL 341-358
TÜRKİYE’DE YATIRIM VE ASKERİ HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1982-2017 ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI PDF
Ahmet Tayfur AKCAN 359-369
BİLGİ ODAKLI EKONOMİK BÜYÜME YAKLAŞIMININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Murat ÇETİN, Çiler YAKUT IŞIK 370-389
TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ENERJİ VE TOPLULAŞTIRILMIŞ DİĞER SEKTÖRLER İLE YAPISAL ANALİZİ: GİRDİ-ÇIKTI MODELİ ANALİZİ PDF
Gülden BÖLÜK, Osman KARKACIER 390-408
17.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI PDF
Onur TUNUS 409-421
ENDONEZYA CUMHURİYETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER: YASAL, YAPISAL VE MALİ DÖNÜŞÜM PDF
Tuğçe BAYRAM, Çiğdem AKMAN 422-444
TÜRKİYE’DE FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA VE GELİŞİM TRENDİ PDF
Deniz ÖZBAY 445-462
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN AYDINLIK VE KARANLIK YÜZÜ PDF
Uğur KESKİN, Aslı GEYLAN 463-483
Y KUŞAĞININ İSTİHDAM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ PDF
Filiz YILDIZ CONTUK, Yahya NAS 484-502
OLUMLU BENLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DOĞAL DUYGUSAL EMEĞİN VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ-ARACILIK ROLÜ PDF
Murat GÜLER, Metin OCAK 503-514
THE EFFECT OF PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL POLITICS ON WORKPLACE FRIENDSHIP: A STUDY ON HEALTHCARE EMPLOYEES PDF
Can BİÇER, Ozan BÜYÜKYILMAZ 515-531
TARAFTARLARIN BAĞLILIK ALGILARININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ PDF
Ersin ESKİLER, Remzi ALTUNIŞIK, Cihan AYHAN 532-541
DETERMINATION OF CUSTOMER APPAREL PREFERENCES BY USING LATENT CLASS ANALYSIS: AN APPLICATION FOR KOTON BRAND PDF
Merve DOĞRUEL ANUŞLU, Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN 542-560
OTEL MÜŞTERİLERİNİN E-ŞİKÂYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PDF
Ahmet ÜNAL 561-581
KIRGIZİSTAN’I ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN MEMNUNİYET ALGILARI PDF
Barış ERDEM, Sinan BAKKAL 582-611
KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YEREL HALKIN TURİZMİN GELİŞİMİNE YÖNELİK TUTUM VE ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Fatih ERCAN 612-628


ISSN: 2147-9194