Cilt 13, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB I-IV
POLİTİK İSTİKRARIN/İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK YİRMİ EKONOMİSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1996-2015) PDF
Ömer Yalçınkaya, Vedat Kaya 277-298
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ PDF
Sevinç Yaraşır Tülümce, Fatma Zeren 299-310
BORÇLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÖRNEĞİ PDF
Yahya Nas, Hatice Özkoç 311-330
DETERMINANTS OF CONTACTLESS CREDIT CARDS ACCEPTANCE IN TURKEY PDF
Kemal Eyuboglu, Uğur Sevim 331-346
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ VE VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Sümeyra Gazel 347-364
DOĞU ASYA VE TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
İpek Tekin 365-384
YÖNETİM BİLİMLERİ VE PAZARLAMA ALANINDA BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BASTIRICI ETKİ TESPİTİ PDF
Volkan Dogan, Cengiz Yilmaz 385-406
COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR IN AIR TRANSPORTATION ORGANIZATIONS: A STUDY ON AIRLINE CABIN SERVICES PDF
K. Gülnaz Bülbül, Nalan Ergün 407-424
PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ PDF
İlknur Uncuoğlu Yolcu, Ahmet Ferda Çakmak 425-438
ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING ORGANIZATIONS: AN INTEGRATIVE FRAMEWORK PDF
Tolga Ege, Ayla Esen, Özen Aşık Dizdar 439-460
KADINLARIN BAKIŞIYLA KENT KONSEYLERİ KATILIMCILIK ARACI MIDIR? İZMİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ PDF
Derya Altun, Huriye Toker 461-474
VERİLİ OLANDAN İCAT EDİLMİŞLİĞE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK PDF
Muhittin Bilge 475-486
YABANCI TURİSTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON ALGILARI: KEMER DESTİNASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Oğuz Doğan, Yenal Yağmur 487-506


ISSN: 2147-9194