Cilt 14, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa- Hakem Listesi- İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-iv
ORTA GELİR TUZAĞININ BELİRLENMESİ: EKONOMETRİK ANALİZ PDF
Fatma ÜNLÜ, Rıfat YILDIZ 1-20
AZERBAYCAN İÇİN PARA TALEBİ İSTİKRARININ ARDL YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ PDF
Seymur AĞAZADE 21-34
KAMUSAL, ÖZEL ve YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN KULLANDIRDIKLARI TARIMSAL KREDİLERİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİSİ: EGE BÖLGESİ’NE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Selim DURAMAZ, Taner TAŞ 35-50
OECD ÜLKELERİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KURUMSAL KALİTE İLİŞKİSİ PDF
Erdoğan TEYYARE 51-66
SAHİPLİK YAPISI VE AR-GE HARCAMALARI: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ PDF
Mesut DOĞAN, Murad TİRKAKİOĞLU 67-80
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ HASTANE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ASİSTAN HEKİMLER ÖRNEĞİ PDF
Fedayi YAĞAR, Abdullah SOYSAL 81-96
AN ASSESSMENT OF AVIATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM APPLICATIONS FROM THE NEW INSTITUTIONAL THEORY PERSPECTIVE PDF
Yeşim KURT, Ender GEREDE 97-122
YÖNETİCİLERDE NARSİSİZM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Hatice ÇOBAN, Ayşe İRMİŞ 123-146
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, İŞ PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ PDF
Engin KANBUR 147-162
CORPORATE WEBSITE CONTENT RELATED TO DISABILITY IN THE TOP 50 FORTUNE FIRMS IN TURKEY PDF
Murat NAZLI, Eda Evla MUTLU 163-186
THE EFFECT OF LIFESTYLE ON THE DEMAND FOR ALTERNATIVE TOURISM PDF
Fatih PEKTAŞ 187-198
MÜZELERE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Seda ŞAHİN, Berna ŞAD 199-232
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN YARATTIĞI PAYDAŞ DEĞERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ozan GÖNÜLLÜ 233-256
KÜLTÜR BOYUTLARI İLE ONLINE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK VE GÜVENİN ARACILIK ETKİSİ PDF
Ülkühan Bike ESEN, Fatih Sinan ESEN, Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 257-282
TARİHİ KONAK İŞLETMELERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İPEKYOLU AYAŞ-SAPANCA KORİDORU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Koray GENÇ, Orhan BATMAN 283-296
İŞLETME DİSİPLİNİNDE TÜRKÇE DİLİ KULLANILARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARDA YAŞANAN ÇEVİRİ SORUNSALI: ÇEVİRİ SORUNU YAŞANAN BAZI SÖZCÜKLER İÇİN TERMİNOLOJİK BİR ÇALIŞMA PDF
Şafak GÜNDÜZ 297-310


ISSN: 2147-9194