Cilt 14, Sayı 3 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI PDF
Murat AKKAYA, Lokman KANTAR 575-590
EFFECTS OF MACROECONOMIC VOLATILITY ON ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION PDF
Gülçin GÜREŞÇİ 591-599
YENİ PARA POLİTİKASI ARAYIŞLARI BAĞLAMINDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI FAİZ KANALININ İŞLEYİŞİ: TÜRKİYE VE ENDONEZYA ÜLKE ÖRNEKLERİ PDF
Musa ATGÜR, N. Oğuzhan ALTAY 601-624
G20 ÜLKELERİNDE EMİSYONLAR VE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Oytun MEÇİK, Mustafa KARABACAK 625-642
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN TURKISH TEXTILE AND CLOTHING SECTOR PDF
Murat Ozan BAŞKOL 643-658
DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTİ İLE BIST 100 ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Deniz İLALAN 659-665
KAMU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA WEBERYEN BÜROKRASİ VE HİYERARŞİ KAVRAMI PDF
Hasan ACAR 667-684
DEVELOPING PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR SUPERVISORS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS PDF
Erdem ERCİYES 685-698
ÖRGÜTSEL BAĞLAMDA KİŞİ-GRUP UYUMU (KURAMSAL PERSPEKTİF) PDF
Işık ÇİÇEK, İdil EVCİMEN, İsmail Hakkı BİÇER 699-730
DÜNYA PAZARLARINDA PİYASA YAPISI: HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE REKABETİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ PDF
Mehmet YAŞAR, Kasım KİRACI 731-744
AKILLI KİMLİK KARTLARININ FİNANSAL İŞLEMLERDE KULLANIMI: OLASI GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER PDF
Eyüp Burak CEYHAN, İsmail Fatih CEYHAN, Ebru DEMİRYÜREK, Rumeysa BODUR 745-760
DEFTER DEĞERİ /PİYASA DEĞERİ ORANI, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE İKTİSADİ ŞOKLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL İÇİN ZAMANLARARASI VARLIK FİYATLAMA MODELİ ÖRNEĞİ PDF
Emine KAYA, Bener GÜNGÖR 761-790
TURKISH MERGERS AND ACQUISITIONS (M&As): A HISTORICAL VIEW OF CHARACTERISTICS, TRENDS, AND DIRECTIONS PDF
Omer Faruk GENÇ, Burak KALKAN 791-805
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ PDF
Zeliha TEKİN 807-824
İŞLETMELERİN YABANCI PAZARLARA YAYILMA YÖNTEMLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Pınar BAŞAR, Ahmet GÜLTEKİN 825-849
AĞZIYLA KUŞ TUTMA İMKAN(SIZLIĞ)I ÜZERİNE: SİYASAL TUTUNDURMAYA İLİŞKİN SEÇMEN ALGILARINA TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ PDF
Elif BOYRAZ, Şerife ŞEN 851-866
İŞGÜCÜNÜN DIŞINDAKİ KALABALIK: EV İŞLERİYLE UĞRAŞANLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ PDF
Mert TOPÇU 867-881


ISSN: 2147-9194