Cilt 15, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-vi
ENERJİ REBOUND ETKİSİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ PDF
Zerrin KILIÇARSLAN, Yasemin DUMRUL 1-13
AN INVESTIGATION OF INCOME AND SUBSTITUTION EFFECTS ON FEMALE LABOUR SUPPLY THROUGH A CHAID ANALYSIS: THE SERVICE SECTOR CASE SPECIFIC TO THE TR51 REGION PDF
Kübra ÖNDER, Hatice Işıl ALKAN 14-29
POLİTİK VE FİNANSAL RİSKİN BİST İMALAT SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Hatice Pınar KAYA 30-45
GÜÇ UNSURLARI İLE PAY SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) PDF
İstemi ÇÖMLEKÇİ, Özkan ŞAHİN 46-60
YAPISAL VE KONJONKTÜREL İŞSİZLİK ÇERÇEVESİNDE OKUN YASASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM PDF
Şükrü APAYDIN, Celal TAŞDOĞAN 61-76
ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Şenay SARAÇ 77-93
KANADA – AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK VE TİCARİ ANLAŞMASI (CETA): ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU BAKIMINDAN İLERİCİ BİR ADIM MI? PDF
Dikran M. ZENGİNKUZUCU 94-117
KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: AHİ EVRAN, ÇANKIRI KARATEKİN VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ PDF
Elvettin AKMAN, Mustafa KOCAOĞLU 118-142
KADIN OLMA VE YÖNETİCİ OLMA ARASINDAKİ NEGATİF İLİŞKİ: TÜRKİYE’DE CAM TAVAN ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA PDF
Elif ÇİÇEKLİ 143-156
ANLAM İHTİYACI: ANLAM İHTİYACI TEMELİNDE BİREY-İŞ UYUMUNUN ANLAMLI İŞİN ALT-BOYUTLARINA KATKISI PDF
Zeynep Merve ÜNAL 157-180
KOÇLUK HİZMETİ ALAN ÇALIŞANLARIN MUTLULUK DÜZEYLERİYLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
İPEK KIŞLALI 181-202
KOBİ’LERİN MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PDF
YUSUF YAZİCİ, DİLARA KESKİN 203-222
PERFORMANS DEĞERLENDİRME HATALARININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ VE YÖNETİCİLERİNE GÜVENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Ali ERBAŞI 223-240
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE SOSYO-EKONOMİK YARDIMLAR: İNANÇLAR VE GERÇEKLER PDF
Neslihan ARSLAN, Kemal YILDIZ 241-258
PAZAR KURTLARININ AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİNDE MÜŞTERİ GÜVENİNİN ARACILIK ROLÜ PDF
Emine ŞENBABAOĞLU 259-275
GİRİŞİMCİ PAZARLAMA: PAZARLAMAYA PROAKTİF VE İNOVATİF BİR YAKLAŞIM PDF
Arzu AZİZAĞAOĞLU 276-288
YELTSİN SONRASI DÖNEM PUTİN’İN SİYASAL PAZARLAMA ÇALIŞMALARI (2000-2008 DÖNEMİ) PDF
Sumru KALELİ, Çisem DENKEL 289-308
HEDİYE SATIN ALMA DAVRANIŞININ A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Emre YILDIRIM, Gamze PİRENDE 309-327


ISSN: 2147-9194