Cilt 16, Sayı 1 (2020)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
İJMEB İJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
İJMEB İJMEB i-vi
E7 ÜLKELERİNDE KADIN İSTİHDAMI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Asiye TÜTÜNCÜ, Hilmi ZENGİN 1-16
YÜKSELEN PİYASALARDA EKONOMİK KÜRESELLEŞME VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ PDF
Zeki AKBAKAY, Doğan BARAK 17-34
REEL FAİZLERİN GELİR ADALETSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL ARDL ANALİZİ PDF
Said CEYHAN, Mehmet Akif PEÇE 35-46
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU DIŞ BORÇ İLİŞKİSİ PDF
Havanur ERGÜN TATAR, Serdar ERDOĞAN 47-61
TÜRKİYE’DE PARA TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ VE İSTİKRARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ PDF
Musa BAYIR 62-74
İSLAMİ FİNANSIN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE İSLAMİ FİNANSA YÖN VEREN ULUSLARARASI KURULUŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Fatih GÜÇLÜ, Metin KILIÇ 75-91
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DENETİMİN ETKİNLİĞİ: FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN AKSİYON ÖNERİLERİ PDF
Seda SÖNMEZ ÖZEKİCİOĞLU 92-107
PERFORMANCE EVALUATION OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES WITH BEST-WORST METHOD AND TOPSIS PDF
Gökhan AKYÜZ, Ömür TOSUN, Salih AKA 108-125
KÜLTÜREL ZEKÂNIN ÖRGÜTSEL ÇATIŞMALARI ÇÖZME YÖNTEMLERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Gökhan KENAR, Meral BEKTAŞ 126-149
BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ PDF
Ethem ESEN, Ali ÖZDEMİR, Fatih TEMİZEL 150-159
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MARKA DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA PDF
Uğur UĞUR, Sevtap SARIOĞLU UĞUR 160-170
TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASININ MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Gülay İRAK, Yunus Emre TOPCU 171-185
DIŞA DÖNÜKLÜK VE YEŞİL REKLAMA YÖNELİK TUTUMLARIN YEŞİL SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ PDF
Nevin ALTUĞ, Şeniz ÖZHAN, Suad MECO 186-198
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YETENEKLERİ VE İŞLETME PERFORMANSI: FETHİYE VE MARMARİS BÖLGELERİNDE BİR UYGULAMA PDF
EMRE ERGÜN, DİDAR BÜYÜKER İŞLER 199-217


ISSN: 2147-9194