3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (ICAFR 16) ÖZEL SAYISI

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH (ICAFR 16)- SPECIAL ISSUE

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
ICAFR 16
ÖNSÖZ - KURULLAR- İÇİNDEKİLER PDF
ICAFR 16 i-xiii
DEVELOPMENTS, TRENDS AND FEATURES OF FINANCIAL INTEGRATION IN THE WESTERN BALKAN REGION- CROSSCOUNTRY COMPARISONS PDF
Mehmed GANİĆ, Agim MAMUTİ 1-11
TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ PDF
Hamza ÇEŞTEPE, Ertuğrul YILDIRIM 12-26
KOSGEB FİNANSMAN DESTEKLERİNİN KOBİ’LERİN FİNANSAL ETKİNLİĞİNE ETKİSİ: DÜZCE İLİNDE BİR UYGULAMA PDF
Birkan ARSLAN 27-39
DETERMINING THE PRIORITIES OF CRITERIA IN ASSESSING THE BANKRUPTCY RISK OF THE BANKS VIA AHP PDF
Mehmet PEKKAYA, Figen EROL DEMİR 40-45
YENİ BİR İŞ MODELİ: MUHASEBE ALANINDA BULUT BİLİŞİM PDF
Alper AYTEKİN, Yıldıray ERDOĞAN, Kübra KAVALCI 46-62
YALIN ÜRETİM YÖNETİMİ VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Akif EMİROĞLU 63-71
YALIN ÜRETİM VE TAM ZAMANLI ENVANTER YÖNETİM STRATEJİSİ PDF
Akif EMİROĞLU 72-85
TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE GSYİH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ PDF
Feride ÖZTÜRK 86-94
ADLİ MUHASEBE ÇERÇEVESİNDE HUKUK EĞİTİMİNDE MUHASEBE DERSLERİNİN ÖNEMİ PDF
Nermin AKYEL 95-108
THE EFFECT OF FDI ON THE GDP OF MACEDONIA PDF
Agim MAMUTİ, Mehmed GANİĆ 109-119
15. YY. OSMANLI MUHASEBESİNDE KÂRIN SERMAYE PAYLARIYLA ORANTILI DAĞITIMININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK PDF
Metehan KÜÇÜKER, Ahmet Vecdi CAN 120-127
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Gülfen TUNA, Mehmet Onur ULU 128-141
BORSADA İŞLEM YAPMAK MI? YOKSA BORSADA OYNAMAK MI? BEKLENEN DEĞER TEORİSİ PDF
Murat ATİK, Bülent YILMAZ, Yaşar KÖSE 142-158
ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Emrah İsmail ÇEVİK, Hasan UYGURTÜRK, Turhan KORKMAZ 159-172
BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Melek AKGÜN, Ayşe SOY TEMÜR 173-186
ENERJİ FİYAT ŞOKLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ: BIST ÖRNEĞİNDE ASİMETRİK NEDENSELLİK VE ETKİ-TEPKİ ANALİZİ KANITLARI PDF
Ertuğrul YILDIRIM 187-200
BANKALARIN TİCARİ KREDİ DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA DİKKATE ALDIKLARI KRİTERLERİN ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Mehmet PEKKAYA, Volkan ZİLİFLİ 201-210
MUHASEBE OKULLARININ ETKİSİNDE MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNİN EVRİMİ: TÜRKİYE’YE YÖNELİK BİLİMSEL LİTERATÜR İNCELEMESİ PDF
Erkan ÖZTÜRK, Hakkı FINDIK 211-224
MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Hüseyin KARAMELİKLİ, Yılmaz BAYAR 225-236
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ, KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ’NDE GEÇERLİ MİDİR? PDF
Ahmet Bülent ATASOY 237-246
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK ALGISI -YALOVA ÖRNEĞİ- PDF
Ferhat SAYIM, Özlem USMAN 247-261
RELATION OF 3PL AND 4PL ACTIVIES AND THEIR EFFECT ON EMERGING ECONOMIES PDF
Ceyda AKTAN, Eyyüp Ensari ŞAHİN ŞAHİN, Nizamettin BAŞARAN 262-269
TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN MUHASEBE ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nevran KARACA, Dilek SÜRMELİ, Seda HOCAOĞLU 270-281
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN ÖNEMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMASI PDF
Emin YÜREKLİ, Abdulkadir ŞAHİNER 282-289
TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETÇİLİK VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU PDF
Yasemin KÖSE, Selim ERTAN 290-307
FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Famil ŞAMİLOĞLU, Yunus Emre KAHRAMAN, Haşim BAĞCI 308-318
ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİM STANDARDI 2 MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMLARININ İÇERİĞİNE UYUM: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Ahmet Vecdi CAN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 319-338
DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK FON TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE’DEKİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Mesut DOĞAN 339-357
DIVIDEND PAYMENT AFFECT ON STOCK PRICES: A PANEL REGRESSION ANALYSIS ON BIST30 EQUITES PDF
Mehmet PEKKAYA, Ersin AÇIKGÖZ 358-368
MUHASEBE VERİLERİNE DAYALI RİSK ÖLÇÜMÜ İLE SİSTEMATİK RİSK İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA PDF
Suat KARA 369-381
KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEME SÜRECİNDE UYGULANAN PİYASA TEMELLİ İKTİSADİ ARAÇLAR: KARBON TİCARETİ ve KARBON VERGİSİ * PDF
Hakan ALİUSTA, Baki YILMAZ, Hilmi KIRLIOĞLU 382-401
TÜRKİYE İÇİN FİNANSAL SIKINTI ENDEKSİNİN ÖLÇÜMÜ VE FİNANSAL SIKINTI ENDEKSİNİN REEL EKONOMİK FAALİYETLER İLE İLİŞKİSİ PDF
Emine KAYA, Abdulsemet KILINÇ 402-413
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE PEŞİN ÖDENMİŞ FAİZ VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİN İADESİ PDF
Caner ATIŞ, Gizem ÇOPUR VARDAR 414-430
YENİ BİR MALİYETLEME TEKNİĞİ OLARAK KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA PDF
Burak KAYIHAN, Yusuf TEPELİ 431-443
BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: TMS 23, TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ ve VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME PDF
Murat KÜÇÜKTÜFEKÇİ, Mustafa KILLI 444-460
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME ve SÜREYE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMLERİ PDF
Bilal Zafer BERİKOL, Mehmet Fatih GÜNER 461-473
IS FINANCIAL STABILITY EFFECTIVE ON INVESTMENT DECISIONS IN EMERGING MARKETS? PDF
Sezgin DEMİR, Yasemin COŞKUN 474-490
MUHASEBE PROGRAMININ ÖĞRENCİ PERSFEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
İbrahim Ethem DAĞDEVİREN, Şakir MİRZA, Fatıma DAĞDEVİREN 491-505
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE FİRMA BÜYÜMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE KOBİ’LERİN SERMAYE YAPISININ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TR90 ÖRNEĞİ PDF
Hasan AYAYDIN, İbrahim KARAASLAN 506-518
HALKA AÇIKLIK ORANININ FİRMALARIN KÂRLILIĞINA ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Alper Veli ÇAM 519-531
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RISK AND BUSINESS RISK WİTH FIRM VALUES IN THE LOGISTICS INDUSTRY: AN ANALYSIS ON BRICS-T COUNTRIES PDF
M. Başaran ÖZTÜRK, E. Ensari ŞAHİN, Ceyda AKTAN 532-547
PİYASA ETKİNLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE PAY SENEDİ PİYASASI UYGULAMASI PDF
Gülfen TUNA, Mahmut ÖZTÜRK 548-559
TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ; EKONOMİ PARADİGMASIYLA YAKLAŞIM PDF
İsmail BİLGİÇLİ, Fırat ALTINKAYNAK 560-580
TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE FAİZ ORANLARI PDF
Ahmet AĞSAKAL, Mustafa Kenan ERKAN 581-588
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ KAPSAMI: SEÇİLMİŞ 7 SEKTÖR BAZINDA İNCELEME PDF
Şuayyip Doğuş DEMİRCİ, Bilge ÖNAL 589-603
FORWARD SÖZLEŞMELERİN GÜNÜMÜZ PİYASALARINDA YERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Hilmi KIRLIOĞLU, Fırat ALTINKAYNAK 604-614
MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Hilmi KIRLIOĞLU, Aydın BAĞDAT 615-627
KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ PDF
Cebrail TELEK, Ali TELEK 628-642
BARTER İŞLEMLERİNİN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİ PDF
Hilmi KIRLIOĞLU, Aydın BAĞDAT 643-653
PAY OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Mustafa KILLI, Samet EVCİ 654-662
DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ PDF
Utku ALTUNÖZ 663-671
KAMU HASTANELERİNDE MUHASEBE İLİNTİSİ KURULAN FAALİYETLER ve ÖZEL HASTANE KARŞILAŞTIRMASI - YALOVA ÖRNEĞİ PDF
Ferhat SAYIM 672-684
DENETİM AÇISINDAN İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GENETİK ALGORİTMANIN KULLANIMI: BORSA İSTANBUL SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ PDF
Ramazan TERZİ, Metin ATMACA, Serkan TERZİ 685-693
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS) 41 TARIMSAL FAALİYETLERİN KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI PDF
Zülküf ÇEVİK, Hilmi KIRLIOĞLU 694-702
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN (STK) VAKIFLARDA MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PDF
Nisa Kıymet ŞAHİN 703-718
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Mustafa KILLI 719-728
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA İŞKOLİKLİK DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
İsmail ATABAY 729-742
POLİTİK BELİRSİZLİK KAYNAĞI OLARAK SEÇİMLER VE FİRMA YATIRIM KARARLARI: BIST’E KAYITLI FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Hasan AYAYDIN, İbrahim KARAASLAN 743-755
KURUMSAL YÖNETİM ve KAZANÇ YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE UYGULAMA PDF
Selim CENGİZ, Yusuf GÖR, Serkan TERZİ 756-770
TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİMİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN 771-785
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KATMA DEĞERİNİN HESAPLANMASI PDF
Hakan ARACI, Filiz YÜKSEL 786-801
CORPORATE CASH HOLDINGS AND CORPORATE GOVERNANCE QUALITY IN TURKEY PDF
Nida ABDİOĞLU 802-811
GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ VE MİKROFİNANS UYGULAMALARININ ÖNEMİ PDF
Şermin ŞENTURAN, Nesibe ŞENTÜRK 812-822
TÜRKİYE’DE İKTİSAT BİLİMİNİN DOĞUŞU PDF
İlker KEÇETEP 823-834


ISSN: 2147-9194