Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 15 (2012) The Effects of Motivation Types (Instrumental and Integrative) on Writing Proficiency Among Iranian Ielts Candidates Özet   PDF
Ayoob DAMAVAND
 
Cilt 8, Sayı 15 (2012) Kodály and Orff: A Comparison of Two Approaches in Early Music Education Özet   PDF
Dilek GÖKTÜRK CARY
 
Cilt 14, Sayı 3 (2018) DEVELOPING PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR SUPERVISORS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Özet   PDF
Erdem ERCİYES
 
3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (ICAFR 16) ÖZEL SAYISI 15. YY. OSMANLI MUHASEBESİNDE KÂRIN SERMAYE PAYLARIYLA ORANTILI DAĞITIMININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK Özet   PDF
Metehan KÜÇÜKER, Ahmet Vecdi CAN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2019) 17.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI Özet   PDF
Onur TUNUS
 
Cilt 12, Sayı 29 (2016) 1923’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ Özet   PDF
Osman Eroğlu
 
Cilt 6, Sayı 12 (2010) 1960-1980 Döneminde Türk Kamu Bürokrasisinin Hukuki, Ekonomik ve Toplumsal Değişimi Özet   PDF
Mehmet GÖKÜŞ
 
19. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ (CEEİK 2018) ÖZEL SAYISI 2000’Lİ YILLARDA “İÇERİDEKİLER” AZALIR, “DIŞARIDAKİLER” ÇOĞALIRKEN SENDİKAL CANLANMAYI DÜŞÜNMEK Özet   PDF
Seyhan ERDOĞDU
 
Cilt 11, Sayı 26 (2015) 2008 KÜRESEL KRİZİ VE SONRASINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ Özet   PDF
Dilek Göze Kaya, Ayşe Durgun Kaygısız
 
Cilt 12, Sayı 27 (2016) 2008 KRİZİNDEN GÜNÜMÜZE İŞKUR’UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ Özet   PDF
Kemal YILDIZ
 
Cilt 15, Sayı 4 (2019) 2010-2015 DÖNEMİ İTİBARİYLE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ AÇIĞININ ÖLÇÜLMESİ Özet   PDF
Nazlı KEYİFLİ
 
Cilt 9, Sayı 18 (2013) 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kısmi Bölünme İşlemi: Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırılması ve Muhasebeleştirilmesi Özet   PDF
Hikmet ULUSAN, Murat KOÇSOY
 
Cilt 8, Sayı 17 (2012) A Comparative Study of Using the Methods of Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks in Organizational Correlations for the Fields of Management and Organization Özet   PDF
Kürşad ZORLU
 
Cilt 5, Sayı 10 (2009) A Proposed Model for the Design of Self-Learning Language Materials Özet   PDF
Betül TARHAN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2017) A STUDY ON THE CONCEPT AND CAUSES OF DESTINATION REJECTION Özet   PDF
Yusuf KARAKUŞ, Nevzat KALAY
 
ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17) ÖZEL SAYISI AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet   PDF
H. Naci BAYRAÇ, Melih ÇİLDİR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2005) Adli Muhasebecilik Mesleği Özet   PDF
Selim Yüksel PAZARÇEVİREN
 
3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (ICAFR 16) ÖZEL SAYISI ADLİ MUHASEBE ÇERÇEVESİNDE HUKUK EĞİTİMİNDE MUHASEBE DERSLERİNİN ÖNEMİ Özet   PDF
Nermin AKYEL
 
ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17) ÖZEL SAYISI AKADEMİK İYİMSERLİK İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Öznur BOZKURT, Armağan ERCAN
 
ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17) ÖZEL SAYISI AKARYAKIT FİYATLARININ KÜÇÜK VE BÜYÜK BAŞ HAYVAN FİYATLARINA ETKİSİ Özet   PDF
Salih ARSLAN
 
Cilt 14, Sayı 1 (2018) AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ HASTANE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ASİSTAN HEKİMLER ÖRNEĞİ Özet   PDF
Fedayi YAĞAR, Abdullah SOYSAL
 
Cilt 14, Sayı 3 (2018) AKILLI KİMLİK KARTLARININ FİNANSAL İŞLEMLERDE KULLANIMI: OLASI GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Özet   PDF
Eyüp Burak CEYHAN, İsmail Fatih CEYHAN, Ebru DEMİRYÜREK, Rumeysa BODUR
 
Cilt 15, Sayı 3 (2019) ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ KATILIMI VE ALGILANAN FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ Özet   PDF
Melih BAŞKOL
 
Cilt 14, Sayı 4 (2018) ALGILANAN DEĞERİN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Tuba TÜRKMENDAĞ, Ahmet KÖROĞLU
 
ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17) ÖZEL SAYISI ALGILANAN YEŞİL KALİTE, ALGILANAN YEŞİL RİSK VE YEŞİL MARKA İMAJININ YEŞİL MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YEŞİL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ Özet   PDF
Abdulbaki BARAN, Cevat SÖYLEMEZ, Müberra YURDAKUL
 
Cilt 9, Sayı 20 (2013) Algılanan Destinasyon İmajının Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Safranbolu’da Bir Araştırma Özet   PDF
Burhan SEVİM, Cihan SEÇİLMİŞ, Onur GÖRKEM
 
Cilt 13, Sayı 4 (2017) ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YAPILAN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERE ETKİSİ Özet   PDF
Hasan GEDİK, Birol BÜYÜKDOĞAN
 
Cilt 15, Sayı 3 (2019) ALTIN, HAM PETROL, GVZ VE OVX’İN TÜRK FİNANSAL PİYASALARINA SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİLERİ Özet   PDF
Ebru YILDIRIM, Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ
 
Cilt 12, Sayı 27 (2016) ALTMAN Z-SCORE MODELİNİN BİST ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL BAŞARISIZLIK RİSKİNİN TAHMİN EDİLMESİNDE UYGULANMASI Özet   PDF
İhsan Kulalı
 
Cilt 9, Sayı 19 (2013) An Analogy Between Cancer Cells and Terrorist Organizations Özet   PDF
Sefer YILMAZ
 
Toplam 814 ögeden 1 - 30 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2147-9194